Marche Gourmande 07.10.2023 – ANNULÉE

Heimat musse mir leider matdeelen dass eisen Trëppeltour den 07.10.2023 oofgesoot gi muss wéinst Mangel un Aschreiwungen. Et deed eis furchtbar Leed mee et geet leider net aanescht. Déi Leit déi schon eng Iwwerweisung gemaach hunn, ginn an den nächsten Deeg kontaktéiert a gi rembourséiert.
Mir analyséieren de Problem a wäerten probéieren fir d‘nächst Joër mat engem neien Konzept rëm ze kommen.
Mir soen alleguer den deelhuelenden Veräiner an och de Leit dobaussen e grousse Merci fir den Interessi an hoffen dass et d‘nächst Kéier besser gëtt.
Lo konzentréieren mir eis mat vollem Ellan op eis zwou lescht Organisatiounen dëst Joër, der EXPO (27.10.-05.11) an dem Chrëschtmaart (25.11-26.11).
Mir hoffen dass mir do zählreich op Iech zielen kënnen. Verhaalt Iech d‘Datumen.
Mir soen Iech Merci a bis geschwënn.
Comité vum SIW
PS: Falls dir Ureegungen, Iddien oder Reklamatiounen zu eisem Trëppeltour hutt dann deelt eis dës w.e.gl. mat. Nëmme sou kënne mir d‘Organisatioun an der Zukunft besser maachen.
info@wansy.lu

Die Gemeinde Winseler in der nationalen und regionalen Presse

Das Buch

„Die Gemeinde Winseler in der nationalen und regionalen Presse“

erschien zum 40. Jubiläum des

Syndicat d’Initiative

der

Gemeinde Winseler

Es enthält Berichte aus Zeitungen die bis weit zurück in der Geschichte reichen. Einiges, und hier ist besonders der erste Teil des Buches gemeint, wurde von den früheren Schreibern der „Hobitz“ übernommen. Der Rest stammt aus den Zeitungen, Zeitschriften, Büchern etc von anno dazumal.

Da das Buch chronologisch zusammengestellt ist, ist es ein Leichtes sich in die früheren Zeiten zurück zu versetzen.

Unterlegt ist es mit Fotos aus ehemaligen Zeiten und, zur besseren Orientierung, mit etlichen Erkennungsbildern:

Gleiches Bild -> gleiches Thema.

Es erscheint im DIN A4-Format und umfasst 550 Seiten.

Vorgestellt wurde das Buch am 7. August 2022 bei Gelegenheit der Feier des 40. Jubiläums des SIW in Nörtringen.

Preis: 50 €

Es kann auch im „Bureau de la population“ der Gemeinde Winseler, während der gewöhnlichen Öffnungszeiten, erstanden werden (Barbezahlung).

Innerhalb der Gemeinde Winseler wird das Buch ohne Aufpreis ins Haus geliefert.

Ausserhalb der Gemeinde Winseler wird es zum Preis von 60 € per Post geliefert.

Überweisungen auf das Postscheckkonto des SIW: CCPL LU34 1111 0005 0520 0000

Schumannseck « Site mémorial 1944 – 1945 »